Bilateral Ota nevus in a 15 years old patient

 0  3  3  2017-02-01 13:05:23 Report infringing document
Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal S. K. Kucur et al. Doppler sonography for endometrial pathologies 2013; 40 (4): 675-677 675 doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0357 OLGU SUNUMU / CASE REPORT On beş yaşındaki bir hastada çift taralı Ota nevüs Bilateral Ota nevus in a 15 years old patient Savaş Öztürk, Haydar Uçak, İlker Erden ÖZET ABSTRACT Ota nevüs klinik olarak trigeminal sinirin birinci ve ikinci dallarının innerve ettiği deri bölgelerine lokalize dermal melanositozdur. Neredeyse tamamen Asya toplumlarında görülür. Lezyonlar genelde unilateraldir, olguların %5´inde bilateral tutulum olabilir. Bu yazıda gözlerinde ve göz etrafında lekeleri olan, kozmetik görünüm dışında dermatolojik şikayeti olmayan, bilateral ota nevüs tanısı konan 15 yaşındaki hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. Nevus of Ota is a dermal melanocytosis, clinically localized on skin that is innervated by the irst and second branches of the trigeminal nerve. It occurs almost entirely in Asian people. The clinical manifestations are usually unilateral; only 5% of cases are bilateral. In this article, due to rarity of the case, a 15-year-old patient, who was diagnosed with bilateral ota nevus, without having any dermatological complaints other than cosmetic appearence and stains in her eyes and around was presented. Anahtar kelimeler: Bilateral ota nevüs, çocuk hasta, melanositoz Key words: Bilateral ota nevus, child, melanocytosis GİRİŞ OLGU SUNUMU İlk kez 1939 da Japon dermatolog Ota tarafından Nevus fuscocoerulens ophtalmomaxillaris olarak tanımlanan Ota nevüs trigeminal sinirin 1 ve 2. dallarının innerve ettiği bölgelerde pigmentasyon artışı ile karakterizedir [1,2]. Nerdeyse tamamı asya kökenli kişilerde görülen bu durum kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Çoğunlukla unilateral tutulum yaparken sadece %5 olguda bilateral tutulum olduğu bildirilmiştir [1,2,3]. Lezyonlar genellikle konjenitaldir, ancak erişkin dönemde dahi başlangıç olabilir [1,4]. Klinik olarak trigeminal sinirin 1. ve 2. dallarının innerve ettiği deri bölgelerinde düzensiz sınırlı mavi-gri renkli maküler pigmentasyon görülür. Oküler tutulum çoğu olguda mevcuttur, bazı olgularda mukozal tutulum bildirmiştir [1,2,5]. Bu olgu bilateral ota nevüsün sık görülmemesi ve nadiren de olsa malign transformasyon gösterebilmesine dikkat çekmek nedeniyle sunulmuştur. On beş yaşındaki bayan hasta dermatoloji polikliniğine yüzünde ve gözlerinin içinde lekeler şikayeti ile başvurdu. Hasta ve ailesi lezyonların doğumda gözlerinde olduğunu daha sonraları giderek her iki göz çevresi ve alnına geldiğini renklerinin zamanla koyulaştığını ifade etti. Özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Yapılan dermatolojik muayenesinde her iki malar bölge, alın lateral kesimlerinde gri-kahverengi düzensiz sınırlı maküller (Resim 1), her iki sklerada mavi pigmentasyon saptandı (Resim 2). Hastanın nazal ve bukkal mukoza muayenesinde tutulum saptanmadı. Oftalmolojik muayenede sklerada pigmentasyon dışında patoloji yoktu. Yapılan wood ışığı muayenesinde dermal melanozis ile uyumlu olarak değerlendirildi, dermoskopik incelemede düzgün bir pigment paterni saptanmadı. Mevcut bulgularla hastaya bilateral ota nevüs tanısı konuldu. Hasta ve yakınları bilgilendirildi, biyopsi yapılması kabul edilmedi, Q-Switched Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye Yazışma Adresi /Correspondence: Savaş Öztürk, Elazığ Eğiim ve Araşırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye Email: drsozturk@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 22.02.2013, Kabul Tarihi / Accepted: 26.03.2013 Copyright © Dicle Tıp Dergisi 2013, Her hakkı saklıdır / All rights reserved 676 S. Öztürk ve ark. Ota nevüs Nd-YAG laser veya kozmetik kamulaj tedavisi önerildi, maddi olanaksızlıklar belirtilerek kabul edilmedi. Hasta ve yakınlarına malign transformasyon olabilecek nodüler lezyonlar, ülsere lezyonlar, pigmentasyonda değişiklikler gibi dermatolojik bulgular gelişirse kontrole hemen gelmesi gerektiği anlatıldı ve kontrolde bu durumlara dikkat edileceği belirtildi, göz kliniğinde malign melanoma dönüşüm açısından retinal muayene dahil kontroller yapılacağı belirtilerek yılda bir kez dermatoloji ve göz kliniğine kontrole çağrıldı. Resim 1. Sol malar ve frontoparietal bölgede gri-kahverengi düzensiz sınırlı maküller ota nevüs nöral krestten göç sırasında nevüs hücrelerinin duraklaması sonucu oluşur. Ota navüsün patogenezinin multifaktöriyel olduğu kabul edilir [1,6]. Histopatolojik olarak etkilenen alanlarda dermiste melanin içeren dendritik hücreler görülür [6,7]. Hastalık genelde asya kökenlilerde görülür ve kadın/erkek oranı 3/1 dir. Lezyonlar genelde doğumda mevcuttur ancak puberte veya ileriki dönemlerde de ortaya çıkabilir [1-4]. Lezyonlar fasial bölgede trigeminal sinirin 1 ve 2. dallarının innerve ettiği bölgelerde mavi-gri maküler pigmentasyonlar şeklinde görülür. Genelde unilateral olan lezyonlar %5 olguda bilateraldir. Ekstrakutanöz bulgular olarak sklera, episklera, konjonktiva, kornea, retina tutulumu olabilir. Benzer diskolorasyonlar bukkal mukoza, palatal mukoza, nazal mukoza ve timpanik membranda da olabilir [5,8]. Bizim vakamızda bilateral sklera ve fasiyal bölge tutulumu vardı, mukozal tutulum mevcut değildi. Leptomeningeal tutulum ve melanoma gelişimi olan vaka bildirimleri mevcuttur [9,10]. Ota nevüs tanısı anamnez ve klinik olarak konabilmektedir. Biyopsi malignite düşünülen olgularda yapılmalıdır [4]. Ayırıcı tanıda diğer dermal melanosislerden mongol lekesi tutulum yeri ile ayrılabilir. Segmental lentiginözler epidermal melanosislerdir ve wood ışığı muayenesi ayrımda önemlidir. Kazanılmış bilateral ota nevüs benzeri maküller (ABNOM) oküler ve mukozal tutulumun olmaması ve her zaman bilateral tutulum yapması ile ayrılır [6]. Tedavide kozmetik kamulaj, Q-Switched NdYAG laser ile başarılı sonuçlar alınabilir [11,12]. Bizim hastamızı tedavi olarak laser ve kamulaj konusunda bilgilendirdik. Ancak maddi kaygılardan dolayı tedavi önerilerimiz kabul edilmedi ve hasta yılda bir kez dermatoloji ve göz kliniğine kontrole çağrıldı. KAYNAKLAR Resim 2. Her iki sklerada mavi pigmente maküller TARTIŞMA Ota nevüs ilk kez 1939´da tanımlanan ve dermal melanositlerden köken alan trigeminal sinirin 1 ve 2. dallarının duyusunu aldığı bölgeleri etkileyen nevüstür [1,2,6]. Dermal melanositlerden köken alan Dicle Tıp Derg / Dicle Med J 1. Mosher DB, Fitzpatrick TB, Hovi J, Ortonne J-P. Disorders of pigmentation. In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wollf K, eds. Dermatology in General Medicine, 4th ed. McGrawHill, New York, 1993: 979. 2. Jovovic-Dagovic B, Ravic-Nikolic A, Milicic V, Ristic G. Bilateral nevus of Ota in a light-skinned woman. Dermatol Online J 2007;13:19. 3. Tateishi C, Ozawa T, Shirakawa M, et al. Bilateral nevus of Ota: a rare manifestation congenital type in a boy. Osaka City Med J 2011;57:45-48. www.diclemedj.org Cilt / Vol 40, No 4, 675-677 S. Öztürk ve ark. Ota nevüs 4. Alshami M, Bawazir MA, Atwan AA. Nevus of Ota: morphological patterns and distribution in 47 Yemeni cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26:1360-1363. 5. Shetty SR, Subhas BG, Rao KA, Castellino R. Nevus of ota with buccal mucosal pigmentation: a rare case. Dent Res J 2011;8:52-55. 6. Lee JY, Lee JS, Kim YC. Histopathological features of acquired dermal melanocytosis. Eur J Dermatol 2010;20:345-348. 7. Kishikawa T, Suzuki T, Sasakia Y, et al. Characterization of melanosomes and melanogenesis in cells cultured from Ota’s nevus. J Submicrosc Cytol Pathol 1997;29:339-352. 8. Guledgud MV, Patil K, Srivathsa SH, Malleshi SN. Report of rare palatal expression of Nevus of Ota with amendment of Tanino’s classiication. Indian J Dent Res 2011;22:850-852. Dicle Tıp Derg / Dicle Med J 677 9. Pan H, Wang H, Fan Y. Intracranial meningeal melanocytoma associated with nevus of Ota. J Clin Neurosci 2011;18:1548-1550. 10. Yang Q, Wei WB, Yang WL, et al. Choroidal malignant melanoma in patients with oculodermal melanocytosis: report of three cases. Chin Med J 2010;123:111-113. 11. Sardana K, Chugh S, Garg V. Are Q-switched lasers for Nevus of Ota really effective in pigmented skin? Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012;78:187-189. 12. Sharma S, Jha AK, Mallik SK. Role of q-switched nd:yag laser in nevus of ota: a study of 25 cases. Indian J Dermatol 2011;56:663-665. www.diclemedj.org Cilt / Vol 40, No 4, 675-677 enfocar la importancia de la producción mediática de los niños en su descubrimiento del mundo, sobre todo utilizando el periódico escolar y la imprenta. Asimismo las asociaciones de profesores trabajaron en esta línea e incluso la enseñanza católica se comprometió desde los años sesenta realizando trabajos originales en el marco de la corriente del Lenguaje Total. Páginas 43-48 45 Comunicar, 28, 2007 En el ámbito de los medios, también desde el principio del siglo XX hay ciertas corrientes de conexión. Pero es a lo largo de los años sesenta cuando se constituyeron asociaciones de periodistas apasionados por sus funciones de mediadores, que fomentaron la importancia ciudadana de los medios como algo cercano a los jóvenes, a los profesores y a las familias. Así se crearon la APIJ (Asociación de Prensa Información para la Juventud), la ARPEJ (Asociación Regional de Prensa y Enseñanza para la Juventud), el CIPE (Comité Interprofesional para la Prensa en la Escuela) o la APE (Asociación de Prensa y Enseñanza), todas ellas para la prensa escrita Estas asociaciones fueron precedidas por movimientos surgidos en mayo de 1968, como el CREPAC que, utilizando películas realizadas por periodistas conocidos, aclaraba temas que habían sido manipulados por una televisión demasiado próxima al poder político y realizaba encuentros con grupos de telespectadores. cipio del siglo XX, y nos han legado textos fundadores muy preciados, importantes trabajos de campo y muchos logros educativos y pedagógicos. La educación en medios ha tenido carácter de oficialidad de múltiples maneras, aunque nunca como una enseñanza global. Así la campaña «Operación Joven Telespectador Activo» (JTA), lanzada al final de los años setenta y financiada de manera interministerial para hacer reflexionar sobre las prácticas televisuales de los jóvenes, la creación del CLEMI (Centro de Educación y Medios de Comunicación) en el seno del Ministerio de Educación Nacional en 1983, la creación de la optativa «Cine-audiovisual» en los bachilleratos de humanidades de los institutos en 1984 (primer bachillerato en 1989) y múltiples referencias a la educación de la imagen, de la prensa, de Internet. La forma más visible y rápida de evaluar el lugar de la educación en medios es valorar el lugar que se le ha reservado en los libros de texto del sistema educa- 2. Construir la educación en los medios sin nombrarla El lugar que ocupa la edu- La denominación «educación en medios», que debería cación en los medios es muy ambiguo, aunque las cosas están cambiando recientemente. entenderse como un concepto integrador que reagrupase todos los medios presentes y futuros, es a menudo percibida En principio, en Francia, co- por los «tradicionalistas de la cultura» como una tendencia mo en muchos otros países, la educación en los medios no es hacia la masificación y la pérdida de la calidad. una disciplina escolar a tiempo completo, sino que se ha ido conformado progresivamente a través de experiencias y reflexiones teóricas que han tivo en Francia. Una inmersión sistemática nos permi- permitido implantar interesantes actividades de carác- te constatar que los textos oficiales acogen numerosos ter puntual. Se ha ganado poco a poco el reconoci- ejemplos, citas, sin delimitarla con precisión. miento de la institución educativa y la comunidad es- colar. Podemos decir que ha conquistado un «lugar», 3. ¿Por qué la escuela ha necesitado casi un siglo en el ámbito de la enseñanza transversal entre las dis- para oficilializar lo que cotidianamente se hacía en ciplinas existentes. ella? Sin embargo, la escuela no está sola en esta aspi- Primero, porque las prácticas de educación en me- ración, porque el trabajo en medios es valorado igual- dios han existido antes de ser nombradas así. Recor- mente por el Ministerio de Cultura (campañas de foto- demos que no fue hasta 1973 cuando aparece este grafía, la llamada «Operación Escuelas», presencia de término y que su definición se debe a los expertos del colegios e institutos en el cine ), así como el Minis- Consejo Internacional del Cine y de la Televisión, que terio de la Juventud y Deportes que ha emprendido en el seno de la UNESCO, definen de esta forma: numerosas iniciativas. «Por educación en medios conviene entender el estu- Así, esta presencia de la educación en los medios dio, la enseñanza, el aprendizaje de los medios moder- no ha sido oficial. ¡La educación de los medios no apa- nos de comunicación y de expresión que forman parte rece oficialmente como tal en los textos de la escuela de un dominio específico y autónomo de conocimien- francesa hasta 2006! tos en la teoría y la práctica pedagógicas, a diferencia Este hecho no nos puede dejar de sorprender ya de su utilización como auxiliar para la enseñanza y el que las experiencias se han multiplicado desde el prin- aprendizaje en otros dominios de conocimientos tales Páginas 43-48 46 Comunicar, 28, 2007 como los de matemáticas, ciencias y geografía». A pe- mente en todas las asignaturas. Incluso los nuevos cu- sar de que esta definición ha servido para otorgarle un rrículos de materias científicas en 2006 para los alum- reconocimiento real, los debates sobre lo que abarca y nos de 11 a 18 años hacen referencia a la necesidad no, no están totalmente extinguidos. de trabajar sobre la información científica y técnica y En segundo lugar, porque si bien a la escuela fran- el uso de las imágenes que nacen de ella. cesa le gusta la innovación, después duda mucho en Desde junio de 2006, aparece oficialmente el tér- reflejar y sancionar estas prácticas innovadoras en sus mino «educación en medios» al publicar el Ministerio textos oficiales. Nos encontramos con una tradición de Educación los nuevos contenidos mínimos y las sólidamente fundada sobre una transmisión de conoci- competencias que deben adquirir los jóvenes al salir mientos muy estructurados, organizados en disciplinas del sistema educativo. escolares que se dedican la mayor parte a transmitir Este documento pretende averiguar cuáles son los conocimientos teóricos. La pedagogía es a menudo se- conocimientos y las competencias indispensables que cundaria, aunque los profesores disfrutan de una ver- deben dominar para terminar con éxito su escolaridad, dadera libertad pedagógica en sus clases. El trabajo seguir su formación y construir su futuro personal y crítico sobre los medios que estaba aún en elaboración profesional. Siete competencias diferentes han sido te- necesitaba este empuje para hacerse oficial. nidas en cuenta y en cada una de ellas, el trabajo con Aunque el trabajo de educación en los medios no los medios es reconocido frecuentemente. Para citar esté reconocido como disciplina, no está ausente de un ejemplo, la competencia sobre el dominio de la len- gua francesa definen las capa- cidades para expresarse oral- La metodología elaborada en el marco de la educación en mente que pueden adquirirse con la utilización de la radio e, medios parece incluso permitir la inclinación de la sociedad incluso, se propone fomentar de la información hacia una sociedad del conocimiento, como defiende la UNESCO. En Francia, se necesitaría unir el interés por la lectura a través de la lectura de la prensa. La educación en los medios las fuerzas dispersas en función de los soportes mediáticos y orientarse más hacia la educación en medios que al dominio adquiere pleno derecho y entidad en la sección sexta titulada «competencias sociales y cívi- técnico de los aparatos. cas» que indica que «los alum- nos deberán ser capaces de juz- gar y tendrán espíritu crítico, lo que supone ser educados en los las programaciones oficiales, ya que, a lo largo de un medios y tener conciencia de su lugar y de su influencia estudio de los textos, los documentalistas del CLEMI en la sociedad». han podido señalar más de una centena de referencias a la educación de los medios en el seno de disciplinas 4. Un entorno positivo como el francés, la historia, la geografía, las lenguas, Si nos atenemos a las cifras, el panorama de la las artes plásticas : trabajos sobre las portadas de educación en medios es muy positivo. Una gran ope- prensa, reflexiones sobre temas mediáticos, análisis de ración de visibilidad como la «Semana de la prensa y publicidad, análisis de imágenes desde todos los ángu- de los medios en la escuela», coordinada por el CLE- los, reflexión sobre las noticias en los países europeos, MI, confirma año tras año, después de 17 convocato- información y opinión rias, el atractivo que ejerce sobre los profesores y los Esta presencia se constata desde la escuela mater- alumnos. Concebida como una gran operación de nal (2 a 6 años) donde, por ejemplo, se le pregunta a complementariedad source of circulating FGF-21. The lack of association between circulating and muscle-expressed FGF-21 also suggests that muscle FGF-21 primarily works in a local manner regulating glucose metabolism in the muscle and/or signals to the adipose tissue in close contact to the muscle. Our study has some limitations. The number of subjects is small and some correlations could have been significant with greater statistical power. Another aspect is that protein levels of FGF-21 were not determined in the muscles extracts, consequently we cannot be sure the increase in FGF-21 mRNA is followed by increased protein expression. In conclusion, we show that FGF-21 mRNA is increased in skeletal muscle in HIV patients and that FGF-21 mRNA in muscle correlates to whole-body (primarily reflecting muscle) insulin resistance. These findings add to the evidence that FGF-21 is a myokine and that muscle FGF-21 might primarily work in an autocrine manner. Acknowledgments We thank the subjects for their participation in this study. Ruth Rousing, Hanne Willumsen, Carsten Nielsen and Flemming Jessen are thanked for excellent technical help. The Danish HIV-Cohort is thanked for providing us HIV-related data. PLOS ONE | www.plosone.org 6 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632 Muscle FGF-21,Insulin Resistance and Lipodystrophy Author Contributions Conceived and designed the experiments: BL BKP JG. Performed the experiments: BL TH TG CF PH. Analyzed the data: BL CF PH. Contributed reagents/materials/analysis tools: BL. Wrote the paper: BL. References 1. Kharitonenkov A, Shiyanova TL, Koester A, Ford AM, Micanovic R, et al. (2005) FGF-21 as a novel metabolic regulator. J Clin Invest 115: 1627–1635. 2. Coskun T, Bina HA, Schneider MA, Dunbar JD, Hu CC, et al. (2008) Fibroblast growth factor 21 corrects obesity in mice. Endocrinology 149: 6018– 6027. 3. Xu J, Lloyd DJ, Hale C, Stanislaus S, Chen M, et al. (2009) Fibroblast growth factor 21 reverses hepatic steatosis, increases energy expenditure, and improves insulin sensitivity in diet-induced obese mice. Diabetes 58: 250–259. 4. Inagaki T, Dutchak P, Zhao G, Ding X, Gautron L, et al. (2007) Endocrine regulation of the fasting response by PPARalpha-mediated induction of fibroblast growth factor 21. Cell Metab 5: 415–425. 5. Potthoff MJ, Inagaki T, Satapati S, Ding X, He T, et al. (2009) FGF21 induces PGC-1alpha and regulates carbohydrate and fatty acid metabolism during the adaptive starvation response. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 10853–10858. 6. Badman MK, Pissios P, Kennedy AR, Koukos G, Flier JS, et al. (2007) Hepatic fibroblast growth factor 21 is regulated by PPARalpha and is a key mediator of hepatic lipid metabolism in ketotic states. Cell Metab 5: 426–437. 7. Zhang X, Yeung DC, Karpisek M, Stejskal D, Zhou ZG, et al. (2008) Serum FGF21 levels are increased in obesity and are independently associated with the metabolic syndrome in humans. Diabetes 57: 1246–1253. 8. Chen WW, Li L, Yang GY, Li K, Qi XY, et al. (2008) Circulating FGF-21 levels in normal subjects and in newly diagnose patients with Type 2 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 116: 65–68. 9. Chavez AO, Molina-Carrion M, Abdul-Ghani MA, Folli F, DeFronzo RA, et al. (2009) Circulating fibroblast growth factor-21 is elevated in impaired glucose tolerance and type 2 diabetes and correlates with muscle and hepatic insulin resistance. Diabetes Care 32: 1542–1546. 10. Hojman P, Pedersen M, Nielsen AR, Krogh-Madsen R, Yfanti C, et al. (2009) Fibroblast growth factor-21 is induced in human skeletal muscles by hyperinsulinemia. Diabetes 58: 2797–2801. 11. Izumiya Y, Bina HA, Ouchi N, Akasaki Y, Kharitonenkov A, et al. (2008) FGF21 is an Akt-regulated myokine. FEBS Lett 582: 3805–3810. 12. Vienberg SG, Brons C, Nilsson E, Astrup A, Vaag A, et al. (2012) Impact of short-term high-fat feeding and insulin-stimulated FGF21 levels in subjects with low birth weight and controls. Eur J Endocrinol 167: 49–57. 13. Carr A, Samaras K, Burton S, Law M, Freund J, et al. (1998) A syndrome of peripheral lipodystrophy, hyperlipidaemia and insulin resistance in patients receiving HIV protease inhibitors. AIDS 12: F51–F58. 14. Haugaard SB, Andersen O, Dela F, Holst JJ, Storgaard H et al. (2005) Defective glucose and lipid metabolism in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy involve liver, muscle tissue and pancreatic betacells. Eur J Endocrinol 152: 103–112. 15. Reeds DN, Yarasheski KE, Fontana L, Cade WT, Laciny E, et al. (2006) Alterations in liver, muscle, and adipose tissue insulin sensitivity in men with HIV infection and dyslipidemia. Am J Physiol Endocrinol Metab 290: E47–E53. 16. Meininger G, Hadigan C, Laposata M, Brown J, Rabe J, et al. (2002) Elevated concentrations of free fatty acids are associated with increased insulin response to standard glucose challenge in human immunodeficiency virus-infected subjects with fat redistribution. Metabolism 51: 260–266. 17. Carr A, Emery S, Law M, Puls R, Lundgren JD, et al. (2003) An objective case definition of lipodystrophy in HIV-infected adults: a case-control study. Lancet 361: 726–735. 18. Lindegaard B, Hansen T, Hvid T, van HG, Plomgaard P, et al. (2008) The effect of strength and endurance training on insulin sensitivity and fat distribution in human immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy. J Clin Endocrinol Metab 93: 3860–3869. 19. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, et al. (1985) Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 28: 412– 419. 20. Lindegaard B, Frosig C, Petersen AM, Plomgaard P, Ditlevsen S, et al. (2007) Inhibition of lipolysis stimulates peripheral glucose uptake but has no effect on endogenous glucose production in HIV lipodystrophy. Diabetes 56: 2070–2077. 21. DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R (1979) Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. Am J Physiol 237: E214–E223. 22. Plomgaard P, Bouzakri K, Krogh-Madsen R, Mittendorfer B, Zierath JR, et al. (2005) Tumor necrosis factor-alpha induces skeletal muscle insulin resistance in healthy human subjects via inhibition of Akt substrate 160 phosphorylation. Diabetes 54: 2939–2945. 23. Thomas JA, Schlender KK, Larner J (1968) A rapid filter paper assay for UDPglucose-glycogen glucosyltransferase, including an improved biosynthesis of UDP-14C-glucose. Anal Biochem 25: 486–499. 24. Haugaard SB, Andersen O, Madsbad S, Frosig C, Iversen J, et al. (2005) Skeletal Muscle Insulin Signaling Defects Downstream of Phosphatidylinositol 3-Kinase at the Level of Akt Are Associated With Impaired Nonoxidative Glucose Disposal in HIV Lipodystrophy. Diabetes 54: 3474–3483. 25. Boden G, Jadali F, White J, Liang Y, Mozzoli M, et al. (1991) Effects of fat on insulin-stimulated carbohydrate metabolism in normal men. J Clin Invest 88: 960–966. 26. Mashili FL, Austin RL, Deshmukh AS, Fritz T, Caidahl K, et al. (2011) Direct effects of FGF21 on glucose uptake in human skeletal muscle: implications for type 2 diabetes and obesity. Diabetes Metab Res Rev 27: 286–297. 27. Torriani M, Thomas BJ, Barlow RB, Librizzi J, Dolan S, et al. (2006) Increased intramyocellular lipid accumulation in HIV-infected women with fat redistribution. J Appl Physiol 100: 609–614. 28. Lee MS, Choi SE, Ha ES, An SY, Kim TH, et al. (2012) Fibroblast growth factor-21 protects human skeletal muscle myotubes from palmitate-induced insulin resistance by inhibiting stress kinase and NF-kappaB. Metabolism . 29. Tyynismaa H, Carroll CJ, Raimundo N, Ahola-Erkkila S, Wenz T, et al. (2010) Mitochondrial myopathy induces a starvation-like response. Hum Mol Genet 19: 3948–3958. 30. Maagaard A, Holberg-Petersen M, Kollberg G, Oldfors A, Sandvik L, et al. (2006) Mitochondrial (mt)DNA changes in tissue may not be reflected by depletion of mtDNA in peripheral blood mononuclear cells in HIV-infected patients. Antivir Ther 11: 601–608. 31. Payne BA, Wilson IJ, Hateley CA, Horvath R, Santibanez-Koref M, et al. (2011) Mitochondrial aging is accelerated by anti-retroviral therapy through the clonal expansion of mtDNA mutations. Nat Genet 43: 806–810. 32. Kliewer SA, Mangelsdorf DJ (2010) Fibroblast growth factor 21: from pharmacology to physiology. Am J Clin Nutr 91: 254S–257S. 33. Gallego-Escuredo JM, Domingo P, Gutierrez MD, Mateo MG, Cabeza MC, et al. (2012) Reduced Levels of Serum FGF19 and Impaired Expression of Receptors for Endocrine FGFs in Adipose Tissue From HIV-Infected Patients. J Acquir Immune Defic Syndr 61: 527–534. 34. Domingo P, Gallego-Escuredo JM, Domingo JC, Gutierrez MM, Mateo MG, et al. (2010) Serum FGF21 levels are elevated in association with lipodystrophy, insulin resistance and biomarkers of liver injury in HIV-1-infected patients. AIDS 24: 2629–2637. PLOS ONE | www.plosone.org 7 March 2013 | Volume 8 | Issue 3 | e55632
RECENT ACTIVITIES
Autor
123dok avatar

Ingressou : 2016-12-29

Documento similar

Bilateral Ota nevus in a 15 years old patient

Livre

Feedback