Feedback

Украинцы в этнокультурных стереотипах молдавских летописцев и румынских историков и писателей: образ Ивана Подковы – казацкого предводителя и молдавского князя

 0  7  24  2017-01-11 09:11:52 Report infringing document
Documento informativo

  ,

: –

Я Я Я

  

UKRAINIANS IN ETHNOCULTURAL STEREOTYPES OF MEDIEVAL

MOLDAVIAN CHRONICLERS, MODERN AND CONTEMPORARY

ROMANIAN HISTORIANS AND WRITERS: IMAGE OF IVAN PIDKOVA

AS LEADER OF COSSACKS AND MOLDAVIAN PRINCE

A antoniimoisei@rambler.ru , Rezumat: Ucrainenii în cli şeele etnoculturale ale cronicarilor moldoveni . . , arcadiimoisei@mail.ru

medievali, istoricilor şi scriitorilor români moderni şi contemporani: imaginea lui

Ion Nicoară Potcoavă - căpetenie căzăcească şi domn moldovean

  Via a ИБei persВБaliЗă i isЗВrice reale - )ВБ NicВară PВЗcВavă, aЗamaБ căНăcesc şi analiza procesului de constituire a cli

DВmБ al MВldВvei 5 , serveşЗe aИЗВrilВr arЗicВlИlИi drepЗ elemeБЗ primar peБЗrИ

şeelor etnice cu privire la ucraineni în mediile

crВБicăreşti moldave şi în rândul istoricilor şi scriiЗВrilВr rВmРБi. SЗИdiИl se îБЗemeiaНă pe

chroniclers, modern and contemporary Romanian historians and writers: image of

aБaliНa criЗică a iНvВarelВr: leЗВpise e, dВcИmeБЗe de arhivă, Вpere isЗВrice şi liЗerare. Abstract: Ukrainians in ethnocultural stereotypes of medieval Moldavian Ivan Pidkova as leader of Cossacks and Moldavian prince The life of a real historical figure - Ivan Pidkova, ataman (leader) of Cossacks and

formation of ethnic stereotypes about Ukrainians in Moldavian chronicles and among the

PriБce Вf MВldavia 5 , serves as maiБ iБsЗrИmeБЗ iБ Зhe aИЗhВrs’ aБalМsis ВБ Зhe

  ,

: –

Я Я Я

  

UKRAINIANS IN ETHNOCULTURAL STEREOTYPES OF MEDIEVAL

MOLDAVIAN CHRONICLERS, MODERN AND CONTEMPORARY

ROMANIAN HISTORIANS AND WRITERS: IMAGE OF IVAN PIDKOVA

AS LEADER OF COSSACKS AND MOLDAVIAN PRINCE

A antoniimoisei@rambler.ru , Rezumat: Ucrainenii în cli şeele etnoculturale ale cronicarilor moldoveni . . , arcadiimoisei@mail.ru

medievali, istoricilor şi scriitorilor români moderni şi contemporani: imaginea lui

Ion Nicoară Potcoavă - căpetenie căzăcească şi domn moldovean

  Via a ИБei persВБaliЗă i isЗВrice reale - )ВБ NicВară PВЗcВavă, aЗamaБ căНăcesc şi analiza procesului de constituire a cli

DВmБ al MВldВvei 5 , serveşЗe aИЗВrilВr arЗicВlИlИi drepЗ elemeБЗ primar peБЗrИ

şeelor etnice cu privire la ucraineni în mediile

crВБicăreşti moldave şi în rândul istoricilor şi scriiЗВrilВr rВmРБi. SЗИdiИl se îБЗemeiaНă pe

chroniclers, modern and contemporary Romanian historians and writers: image of

aБaliНa criЗică a iНvВarelВr: leЗВpise e, dВcИmeБЗe de arhivă, Вpere isЗВrice şi liЗerare. Abstract: Ukrainians in ethnocultural stereotypes of medieval Moldavian Ivan Pidkova as leader of Cossacks and Moldavian prince The life of a real historical figure - Ivan Pidkova, ataman (leader) of Cossacks and

formation of ethnic stereotypes about Ukrainians in Moldavian chronicles and among the

PriБce Вf MВldavia 5 , serves as maiБ iБsЗrИmeБЗ iБ Зhe aИЗhВrs’ aБalМsis ВБ Зhe

  chronicles, archive documents, historical and artistic works.

Romanian historians and writers. The study is based on critical analysis of the sources:

  26 A , contemp

moldaves médiévaux, des historiens et des écrivains roumains modernes et

Résumé: Les Ukrainiens dans les clichées ethnoculturels des chroniqueurs moldave orains: l’image de Ion Nicoară Potcoavă – chef cosaque et prince régnant La vie d’ИБe persВББaliЗé hisЗВriqИe réelle – Ion NicВară PВЗcВavă, hetman cosaque

concernant les Ukrainiens dans les milieux des chroniques moldaves et parmi les historiens

élément primaire pour analyser le processus de constitution des clichées ethniques

eЗ PriБce régБaБЗ de la MВldavie 5 serЗ pВИr les aИЗeИrs de l’arЗicle ci-joint comme

eЗ les ecrivaiБs rВИmaiБs. L’éЗИde se base sИr l’aБalМse criЗiqИe des sВИrces: chrВБiqИes,

dВcИmeБЗs d’archives, эИvres hisЗВriqИes eЗ liЗЗéraires. Moldavia. Keywords: Ukrainians, Romanians, Moldovan, Moldavians, Ivan Pidkova, Cossacks,

  , ,

  , .

  , , .

  , , , ,

  .

  , , .

  . ,

  , .

  ,

: –

Я Я Я

  

UKRAINIANS IN ETHNOCULTURAL STEREOTYPES OF MEDIEVAL

MOLDAVIAN CHRONICLERS, MODERN AND CONTEMPORARY

ROMANIAN HISTORIANS AND WRITERS: IMAGE OF IVAN PIDKOVA

AS LEADER OF COSSACKS AND MOLDAVIAN PRINCE

A antoniimoisei@rambler.ru , Rezumat: Ucrainenii în cli şeele etnoculturale ale cronicarilor moldoveni . . , arcadiimoisei@mail.ru

medievali, istoricilor şi scriitorilor români moderni şi contemporani: imaginea lui

Ion Nicoară Potcoavă - căpetenie căzăcească şi domn moldovean

  Via a ИБei persВБaliЗă i isЗВrice reale - )ВБ NicВară PВЗcВavă, aЗamaБ căНăcesc şi analiza procesului de constituire a cli

DВmБ al MВldВvei 5 , serveşЗe aИЗВrilВr arЗicВlИlИi drepЗ elemeБЗ primar peБЗrИ

şeelor etnice cu privire la ucraineni în mediile

crВБicăreşti moldave şi în rândul istoricilor şi scriiЗВrilВr rВmРБi. SЗИdiИl se îБЗemeiaНă pe

chroniclers, modern and contemporary Romanian historians and writers: image of

aБaliНa criЗică a iНvВarelВr: leЗВpise e, dВcИmeБЗe de arhivă, Вpere isЗВrice şi liЗerare. Abstract: Ukrainians in ethnocultural stereotypes of medieval Moldavian Ivan Pidkova as leader of Cossacks and Moldavian prince The life of a real historical figure - Ivan Pidkova, ataman (leader) of Cossacks and

formation of ethnic stereotypes about Ukrainians in Moldavian chronicles and among the

PriБce Вf MВldavia 5 , serves as maiБ iБsЗrИmeБЗ iБ Зhe aИЗhВrs’ aБalМsis ВБ Зhe

  chronicles, archive documents, historical and artistic works.

Romanian historians and writers. The study is based on critical analysis of the sources:

  26 A , contemp

moldaves médiévaux, des historiens et des écrivains roumains modernes et

Résumé: Les Ukrainiens dans les clichées ethnoculturels des chroniqueurs moldave orains: l’image de Ion Nicoară Potcoavă – chef cosaque et prince régnant La vie d’ИБe persВББaliЗé hisЗВriqИe réelle – Ion NicВară PВЗcВavă, hetman cosaque

concernant les Ukrainiens dans les milieux des chroniques moldaves et parmi les historiens

élément primaire pour analyser le processus de constitution des clichées ethniques

eЗ PriБce régБaБЗ de la MВldavie 5 serЗ pВИr les aИЗeИrs de l’arЗicle ci-joint comme

eЗ les ecrivaiБs rВИmaiБs. L’éЗИde se base sИr l’aБalМse criЗiqИe des sВИrces: chrВБiqИes,

dВcИmeБЗs d’archives, эИvres hisЗВriqИes eЗ liЗЗéraires. Moldavia. Keywords: Ukrainians, Romanians, Moldovan, Moldavians, Ivan Pidkova, Cossacks,

  , ,

  , .

  , , .

  , , , ,

  .

  , , .

  . ,

  , .

  1 27

  » 2 : « «

  ( , « » 3

  » , 4

  , . , 5

  , . 6

  . 7 , 1 Grigore Ureche,

  , Chronicle of Moldavia ... From Prince Dragos to Prince Aron], in LeЗВpise Иl ării MВldВvei ... De la DragВş-VВdă pРБă la ArВБ-VВdă [The Moldovei. Grigore Ureche. Miron Costin. Ion Neculce [The Chronicle of Moldavia. LeЗВpise Иl ării 2 3

J. Bielski, Kronika polska [The Polish Chronicle], ed. K. J. Turowski, Sanok, 1856, p. 1430.

GЕigВЕe UЕeche. MiЕВБ CВЖЗiБ. )ВБ NecИlce], ediЗed bМ T. Celac, ChişiБФИ, EdiЗИЕa Universul, 2006.

   Є [The Chronicle of the European Sarmatia] , Х 4 Mihail Dan, , , є - , , . History of Romanian Principalities in Ukrainian chronicles], in ŞЗiri priviЗВare la isЗВria ărilВr RВmРБe îБ crВБicile ИcraiБeБe [News on the SЗИdii şi АaЗeЕiale de 5 Eudoxiu Hurmuzaki,

iЖЗВЕie Аedie [SЗИdieЖ aБd MaЗeЕialЖ Вf Medieval (iЖЗВЕМ], BucuЕeşЗi, II, 1957, p. 284.

the History of Romanians] DВcИmeБЗe priviЗВare la ІsЗВria Românilor [Documents concerning (Moldova). XVI century] istoria României (Moldova). Sec. XVI [Documents concerning the History of Romanians , BИcИЕeşЗi, , XI, p. XXXIV, note 3; Documente privind , BИcИЕeşЗi, , VВl. III, doc. 514, p. 425; Nicolae Iorga, Acte Apusului [Acts and pieces concerning the history of Romanians gathered from manuscripts deposits of the West] şi fragmeБЗe cИ privire la isЗВria rВmРБilВr adИБaЗe diБ depВНiЗele de maБИscrise ale (1577- Calimah, Cântecul hatmanului Ivan Serpeaga )ВaБ PВЗcВavă, Cre Иl, dВmБИl MВldВvei , vВl. ), BИcИЕeşЗi, , Г. , ; A.PaГadВГИl- Russia] Horseshoe, Curly, hospodar of Moldavia (1577-1578). Folk Song of the South of 5 . CРБЗec pВpИlar diБ RИsia MeridiВБală [Song Serpehy Ivan (John -1009; A. Veress, DВcИmeБЗe priviЗВare la isЗВria ArdealИlИi, MВldВvei şi ării RВmРБeşЗi. Acte

, îБ „CВБvВЕbiЕi liЗeЕaЕe [LiЗeЕaЕМ TalkЖ], XX), БЕ. , )aşi, , Г.

letters], vol. II (1573- şi scrisВri [Documents about history of Transilvania, Moldava and Romania. Acts and 6 148, 154-155. , BИcИЕeşЗi, )АГЕiАeЕia NaţiВБalФ, 1930, p. 140-141, 147- І я . [History of Lviv in documents and materials. Collection of documents and materials], travelers about the Romanian countries]. Book edited de M. Holban, M. Alexandrescu- Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, vol. , , , . -43; CălăЗВri sЗrăiБi despre ările RВmРБe [Foreign 7 Publishing House, 1971. ІІІ, BИcИЕeşЗi, ScieБЗific aБd EБciclВГedic

   [Ivan Pidkova , І

  – . І ,

  ,

: –

Я Я Я

  

UKRAINIANS IN ETHNOCULTURAL STEREOTYPES OF MEDIEVAL

MOLDAVIAN CHRONICLERS, MODERN AND CONTEMPORARY

ROMANIAN HISTORIANS AND WRITERS: IMAGE OF IVAN PIDKOVA

AS LEADER OF COSSACKS AND MOLDAVIAN PRINCE

A antoniimoisei@rambler.ru , Rezumat: Ucrainenii în cli şeele etnoculturale ale cronicarilor moldoveni . . , arcadiimoisei@mail.ru

medievali, istoricilor şi scriitorilor români moderni şi contemporani: imaginea lui

Ion Nicoară Potcoavă - căpetenie căzăcească şi domn moldovean

  Via a ИБei persВБaliЗă i isЗВrice reale - )ВБ NicВară PВЗcВavă, aЗamaБ căНăcesc şi analiza procesului de constituire a cli

DВmБ al MВldВvei 5 , serveşЗe aИЗВrilВr arЗicВlИlИi drepЗ elemeБЗ primar peБЗrИ

şeelor etnice cu privire la ucraineni în mediile

crВБicăreşti moldave şi în rândul istoricilor şi scriiЗВrilВr rВmРБi. SЗИdiИl se îБЗemeiaНă pe

chroniclers, modern and contemporary Romanian historians and writers: image of

aБaliНa criЗică a iНvВarelВr: leЗВpise e, dВcИmeБЗe de arhivă, Вpere isЗВrice şi liЗerare. Abstract: Ukrainians in ethnocultural stereotypes of medieval Moldavian Ivan Pidkova as leader of Cossacks and Moldavian prince The life of a real historical figure - Ivan Pidkova, ataman (leader) of Cossacks and

formation of ethnic stereotypes about Ukrainians in Moldavian chronicles and among the

PriБce Вf MВldavia 5 , serves as maiБ iБsЗrИmeБЗ iБ Зhe aИЗhВrs’ aБalМsis ВБ Зhe

  chronicles, archive documents, historical and artistic works.

Romanian historians and writers. The study is based on critical analysis of the sources:

  26 A , contemp

moldaves médiévaux, des historiens et des écrivains roumains modernes et

Résumé: Les Ukrainiens dans les clichées ethnoculturels des chroniqueurs moldave orains: l’image de Ion Nicoară Potcoavă – chef cosaque et prince régnant La vie d’ИБe persВББaliЗé hisЗВriqИe réelle – Ion NicВară PВЗcВavă, hetman cosaque

concernant les Ukrainiens dans les milieux des chroniques moldaves et parmi les historiens

élément primaire pour analyser le processus de constitution des clichées ethniques

eЗ PriБce régБaБЗ de la MВldavie 5 serЗ pВИr les aИЗeИrs de l’arЗicle ci-joint comme

eЗ les ecrivaiБs rВИmaiБs. L’éЗИde se base sИr l’aБalМse criЗiqИe des sВИrces: chrВБiqИes,

dВcИmeБЗs d’archives, эИvres hisЗВriqИes eЗ liЗЗéraires. Moldavia. Keywords: Ukrainians, Romanians, Moldovan, Moldavians, Ivan Pidkova, Cossacks,

  , ,

  , .

  , , .

  , , , ,

  .

  , , .

  . ,

  , .

  1 27

  » 2 : « «

  ( , « » 3

  » , 4

  , . , 5

  , . 6

  . 7 , 1 Grigore Ureche,

  , Chronicle of Moldavia ... From Prince Dragos to Prince Aron], in LeЗВpise Иl ării MВldВvei ... De la DragВş-VВdă pРБă la ArВБ-VВdă [The Moldovei. Grigore Ureche. Miron Costin. Ion Neculce [The Chronicle of Moldavia. LeЗВpise Иl ării 2 3

J. Bielski, Kronika polska [The Polish Chronicle], ed. K. J. Turowski, Sanok, 1856, p. 1430.

GЕigВЕe UЕeche. MiЕВБ CВЖЗiБ. )ВБ NecИlce], ediЗed bМ T. Celac, ChişiБФИ, EdiЗИЕa Universul, 2006.

   Є [The Chronicle of the European Sarmatia] , Х 4 Mihail Dan, , , є - , , . History of Romanian Principalities in Ukrainian chronicles], in ŞЗiri priviЗВare la isЗВria ărilВr RВmРБe îБ crВБicile ИcraiБeБe [News on the SЗИdii şi АaЗeЕiale de 5 Eudoxiu Hurmuzaki,

iЖЗВЕie Аedie [SЗИdieЖ aБd MaЗeЕialЖ Вf Medieval (iЖЗВЕМ], BucuЕeşЗi, II, 1957, p. 284.

the History of Romanians] DВcИmeБЗe priviЗВare la ІsЗВria Românilor [Documents concerning (Moldova). XVI century] istoria României (Moldova). Sec. XVI [Documents concerning the History of Romanians , BИcИЕeşЗi, , XI, p. XXXIV, note 3; Documente privind , BИcИЕeşЗi, , VВl. III, doc. 514, p. 425; Nicolae Iorga, Acte Apusului [Acts and pieces concerning the history of Romanians gathered from manuscripts deposits of the West] şi fragmeБЗe cИ privire la isЗВria rВmРБilВr adИБaЗe diБ depВНiЗele de maБИscrise ale (1577- Calimah, Cântecul hatmanului Ivan Serpeaga )ВaБ PВЗcВavă, Cre Иl, dВmБИl MВldВvei , vВl. ), BИcИЕeşЗi, , Г. , ; A.PaГadВГИl- Russia] Horseshoe, Curly, hospodar of Moldavia (1577-1578). Folk Song of the South of 5 . CРБЗec pВpИlar diБ RИsia MeridiВБală [Song Serpehy Ivan (John -1009; A. Veress, DВcИmeБЗe priviЗВare la isЗВria ArdealИlИi, MВldВvei şi ării RВmРБeşЗi. Acte

, îБ „CВБvВЕbiЕi liЗeЕaЕe [LiЗeЕaЕМ TalkЖ], XX), БЕ. , )aşi, , Г.

letters], vol. II (1573- şi scrisВri [Documents about history of Transilvania, Moldava and Romania. Acts and 6 148, 154-155. , BИcИЕeşЗi, )АГЕiАeЕia NaţiВБalФ, 1930, p. 140-141, 147- І я . [History of Lviv in documents and materials. Collection of documents and materials], travelers about the Romanian countries]. Book edited de M. Holban, M. Alexandrescu- Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, vol. , , , . -43; CălăЗВri sЗrăiБi despre ările RВmРБe [Foreign 7 Publishing House, 1971. ІІІ, BИcИЕeşЗi, ScieБЗific aБd EБciclВГedic

   [Ivan Pidkova , І

  – . І ,

28 A ,

  8

  . , 9 . 10 .

  . (Accessed in 11.12.2013); , , , in [Duma about Hetman Pidkova, killed by Poles , Д in Lviv] in ,

 • - , ,

   «І , , c. 127–136; , Ш [

  » tradition] in )vaБ PidkВva bМ Shevchenko in literature -235; ’ , , , . , [Battle concord of Ukrainian Cossacks and Moldavians in the 70-80 years of XVI century and activity of I. Pidkova] in – 80- XV) . я .

  , 8 - , . , , . , . -41.

  [)ВaБ VВdФ Зhe TeЕЕible] in „ House], 1967 [SelecЗed WВЕkЖ], , [The MВldaviaБ BВВk PИbliЖhiБg , . ІІ [vol. 2], p. 7-137; Florin Pintescu, UБele cВБsidera ii priviБd Cossack relations in the Middle Ages] in rela iile mВldВ-cazace în evul mediu [Some considerations regarding Moldovan- „ – – : І ,

 • є . , , , . -90; Viorel Dolha, Români ИiЗa i. ArЗicВlИl "Our country beyond the Dniester river. No Man's Land"] in „ ara БВasЗră de diБcВlВ de NisЗrИ”. ara БimăБИi [Forgotten Romanians. The article Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna]. in Scrieri alese [Selected Works], (Accessed in 23.12.2011); Alexandru Potcoav ă idolul ucrainenilor [How Ivan Pidkova became the idol of the Ukrainians] in

  Claudiu PФdИЕeaБ, Cum a ajuns Nicoară Economu, BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г. 41-76; Radu SfРrşiЗИl lИi )ВaБ NicВară PВЗcВavă [The EБd Вf )vaБ NicВaЕФ PidkВva] in ; Uciderea

  „MagaНiБ iЖЗВЕic [(iЖЗВЕical MagaНiБe], БВ. , BИcИЕeşЗi, , Г. 9 Tiberiu Ciobanu, dВmБiЗВrИlИi NicВară PВЗcВavă, diБ rВmaБИl lИi Mihail SadВveaБИ [Murder of the (Accessed in 10.08.2009). Hospodar Ivan Pidkova, from the novel of Mikhail Sadoveanu] in 10 Tiberiu%20Ciobanu.htm (Accessed in 20.12.2013).

stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Ioan%20Nicoara%20Potcoava%20de%20

Pidkova, the Hospodar of Moldavia (1537-1558)] in http//www.agero- )ВaБ NicВară PВЗcВavă, dВmБ al MВldВvei 5 -1558) [John Ivan [History of the Soviet Socialist Moldavia]. vol я . І, Compendiu [History of Romania. Compendium], , [Moldavian Book], 1967, 710 p.; Istoria României. Compendium], Publishing House, 1974, 559 p.; Istoria românilor. Compendiu [History of Romania. BИcИЕeşЗi, Didactic and Pedagogic cВВЕdiБaЗed bМ ). AgЕigВЕВaiei aБd ).,TВdeЕaşcИ, BИcИЕeşЗi, CИlЗИЕe

  КiЗhВИЗ fЕВБЗieЕЖ „CИlЗИЕa fФЕФ fЕВБЗieЕe PИbliЖhiБg (ВИЖe, , 369 p.; Petre P.

  ГaЕЗ, ChişiБФИ, , Г.

28 A ,

  8

  . , 9 . 10 .

  . (Accessed in 11.12.2013); , , , in [Duma about Hetman Pidkova, killed by Poles , Д in Lviv] in ,

 • - , ,

   «І , , c. 127–136; , Ш [

  » tradition] in )vaБ PidkВva bМ Shevchenko in literature -235; ’ , , , . , [Battle concord of Ukrainian Cossacks and Moldavians in the 70-80 years of XVI century and activity of I. Pidkova] in – 80- XV) . я .

  , 8 - , . , , . , . -41.

  [)ВaБ VВdФ Зhe TeЕЕible] in „ House], 1967 [SelecЗed WВЕkЖ], , [The MВldaviaБ BВВk PИbliЖhiБg , . ІІ [vol. 2], p. 7-137; Florin Pintescu, UБele cВБsidera ii priviБd Cossack relations in the Middle Ages] in rela iile mВldВ-cazace în evul mediu [Some considerations regarding Moldovan- „ – – : І ,

 • є . , , , . -90; Viorel Dolha, Români ИiЗa i. ArЗicВlИl "Our country beyond the Dniester river. No Man's Land"] in „ ara БВasЗră de diБcВlВ de NisЗrИ”. ara БimăБИi [Forgotten Romanians. The article Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna]. in Scrieri alese [Selected Works], (Accessed in 23.12.2011); Alexandru Potcoav ă idolul ucrainenilor [How Ivan Pidkova became the idol of the Ukrainians] in

  Claudiu PФdИЕeaБ, Cum a ajuns Nicoară Economu, BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г. 41-76; Radu SfРrşiЗИl lИi )ВaБ NicВară PВЗcВavă [The EБd Вf )vaБ NicВaЕФ PidkВva] in ; Uciderea

  „MagaНiБ iЖЗВЕic [(iЖЗВЕical MagaНiБe], БВ. , BИcИЕeşЗi, , Г. 9 Tiberiu Ciobanu, dВmБiЗВrИlИi NicВară PВЗcВavă, diБ rВmaБИl lИi Mihail SadВveaБИ [Murder of the (Accessed in 10.08.2009). Hospodar Ivan Pidkova, from the novel of Mikhail Sadoveanu] in 10 Tiberiu%20Ciobanu.htm (Accessed in 20.12.2013).

stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Ioan%20Nicoara%20Potcoava%20de%20

Pidkova, the Hospodar of Moldavia (1537-1558)] in http//www.agero- )ВaБ NicВară PВЗcВavă, dВmБ al MВldВvei 5 -1558) [John Ivan [History of the Soviet Socialist Moldavia]. vol я . І, Compendiu [History of Romania. Compendium], , [Moldavian Book], 1967, 710 p.; Istoria României. Compendium], Publishing House, 1974, 559 p.; Istoria românilor. Compendiu [History of Romania. BИcИЕeşЗi, Didactic and Pedagogic cВВЕdiБaЗed bМ ). AgЕigВЕВaiei aБd ).,TВdeЕaşcИ, BИcИЕeşЗi, CИlЗИЕe

  КiЗhВИЗ fЕВБЗieЕЖ „CИlЗИЕa fФЕФ fЕВБЗieЕe PИbliЖhiБg (ВИЖe, , 369 p.; Petre P.

  ГaЕЗ, ChişiБФИ, , Г.

  11

  29

  . « i » , . « 12 » .

  .

  XV)) , « , , ,

  , . , , . . , .

  , ».

  , , 13 ,

  .

  . . , « ,

  . .

  , » 14 « , , 15

 • .

  » . 16 . 17 , « , »

  , . . 18

  . . ,

  . « »,

  . , 19 » . 11 « [Ivan Pidkova] in ,

 • - , І , , « », , . - ; ,

  я

 • -123, 628-630.
 • 12 [CВllecЗiВБ Вf КВЕkЖ], ., , . ., c. , , , [NicВaЕФ PidkВva], 13 Tiberiu Ciobanu, , . Serpyag] )ВaБ NicВară PВЗcВavă …; H.Dj. Siruni, LegeБda Serpegăi [Legend of 14 81-82. iБ „AЕhiva NaţiВБalФ diБ )aşi [NaЗiВБal AЕchive fЕВА )ași], II, )aşi, , p. , 15 Grigore Ureche, - …, p. 118. 16 Eudoxie Hurmuzaki, Documente privitoare LeЗВpise Иl …, p. 108. 17 Tiberiu Ciobanu, …, Бote 3. ,

  )ВaБ NicВară PВЗcВavă …,; ,

  18 , [„AЕЗiЖЗic LiЗeЕaЗИЕe PИbliЖhiБg (ВИЖe], 1980. , І …, p. 1.

    «І » Ш

  28 A ,

    8

    . , 9 . 10 .

    . (Accessed in 11.12.2013); , , , in [Duma about Hetman Pidkova, killed by Poles , Д in Lviv] in ,

  • - , ,

     «І , , c. 127–136; , Ш [

    » tradition] in )vaБ PidkВva bМ Shevchenko in literature -235; ’ , , , . , [Battle concord of Ukrainian Cossacks and Moldavians in the 70-80 years of XVI century and activity of I. Pidkova] in – 80- XV) . я .

    , 8 - , . , , . , . -41.

    [)ВaБ VВdФ Зhe TeЕЕible] in „ House], 1967 [SelecЗed WВЕkЖ], , [The MВldaviaБ BВВk PИbliЖhiБg , . ІІ [vol. 2], p. 7-137; Florin Pintescu, UБele cВБsidera ii priviБd Cossack relations in the Middle Ages] in rela iile mВldВ-cazace în evul mediu [Some considerations regarding Moldovan- „ – – : І ,

  • є . , , , . -90; Viorel Dolha, Români ИiЗa i. ArЗicВlИl "Our country beyond the Dniester river. No Man's Land"] in „ ara БВasЗră de diБcВlВ de NisЗrИ”. ara БimăБИi [Forgotten Romanians. The article Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna]. in Scrieri alese [Selected Works], (Accessed in 23.12.2011); Alexandru Potcoav ă idolul ucrainenilor [How Ivan Pidkova became the idol of the Ukrainians] in

    Claudiu PФdИЕeaБ, Cum a ajuns Nicoară Economu, BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г. 41-76; Radu SfРrşiЗИl lИi )ВaБ NicВară PВЗcВavă [The EБd Вf )vaБ NicВaЕФ PidkВva] in ; Uciderea

    „MagaНiБ iЖЗВЕic [(iЖЗВЕical MagaНiБe], БВ. , BИcИЕeşЗi, , Г. 9 Tiberiu Ciobanu, dВmБiЗВrИlИi NicВară PВЗcВavă, diБ rВmaБИl lИi Mihail SadВveaБИ [Murder of the (Accessed in 10.08.2009). Hospodar Ivan Pidkova, from the novel of Mikhail Sadoveanu] in 10 Tiberiu%20Ciobanu.htm (Accessed in 20.12.2013).

  stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Ioan%20Nicoara%20Potcoava%20de%20

  Pidkova, the Hospodar of Moldavia (1537-1558)] in http//www.agero- )ВaБ NicВară PВЗcВavă, dВmБ al MВldВvei 5 -1558) [John Ivan [History of the Soviet Socialist Moldavia]. vol я . І, Compendiu [History of Romania. Compendium], , [Moldavian Book], 1967, 710 p.; Istoria României. Compendium], Publishing House, 1974, 559 p.; Istoria românilor. Compendiu [History of Romania. BИcИЕeşЗi, Didactic and Pedagogic cВВЕdiБaЗed bМ ). AgЕigВЕВaiei aБd ).,TВdeЕaşcИ, BИcИЕeşЗi, CИlЗИЕe

    КiЗhВИЗ fЕВБЗieЕЖ „CИlЗИЕa fФЕФ fЕВБЗieЕe PИbliЖhiБg (ВИЖe, , 369 p.; Petre P.

    ГaЕЗ, ChişiБФИ, , Г.

    11

    29

    . « i » , . « 12 » .

    .

    XV)) , « , , ,

    , . , , . . , .

    , ».

    , , 13 ,

    .

    . . , « ,

    . .

    , » 14 « , , 15

  • .

    » . 16 . 17 , « , »

    , . . 18

    . . ,

    . « »,

    . , 19 » . 11 « [Ivan Pidkova] in ,

  • - , І , , « », , . - ; ,

    я

  • -123, 628-630.
  • 12 [CВllecЗiВБ Вf КВЕkЖ], ., , . ., c. , , , [NicВaЕФ PidkВva], 13 Tiberiu Ciobanu, , . Serpyag] )ВaБ NicВară PВЗcВavă …; H.Dj. Siruni, LegeБda Serpegăi [Legend of 14 81-82. iБ „AЕhiva NaţiВБalФ diБ )aşi [NaЗiВБal AЕchive fЕВА )ași], II, )aşi, , p. , 15 Grigore Ureche, - …, p. 118. 16 Eudoxie Hurmuzaki, Documente privitoare LeЗВpise Иl …, p. 108. 17 Tiberiu Ciobanu, …, Бote 3. ,

   )ВaБ NicВară PВЗcВavă …,; ,

   18 , [„AЕЗiЖЗic LiЗeЕaЗИЕe PИbliЖhiБg (ВИЖe], 1980. , І …, p. 1.

     «І » Ш

   30 A ,

     20

     . , ,

     . , , « »

     , . ,

     , 21 1573-1574 )

     . , « , 22

     » , , « 23

     , , » . 24 « » . . , ,

     , . , «

     17-1527) , ... . . 25

     – . » . , . .

     : « 26 . , a »

     , .

     . historical character of the poem] in [ )vaБ PidkВva bМ TaЕaЖ ShevcheБkВ aБd Зhe ГЕВbleА Вf . 20 , , , . , c. 144-152. , І 21

   …, . ., . 1.

   , , Moldavians (1). Ukrainian Cossacks from the point of view of Moldavian chroniclers of Middle ages] in [Ukrainians in the ethnocultural stereotypes of Romanians and .

     І - . 22 Kronika polska 25-26, c. 202-208. , , , , . 23 Mihail Dan, …, p. 1430. 24 Nicolae Iorga, ŞЗiri privitoare …, p. 284. 25 Tiberiu Ciobanu, AcЗe şi fragmeБЗe …, p. 114, 120.

     )ВaБ NicВară PВЗcВavă …, p. 1.

     …, p. 78-82.

   30 A ,

     20

     . , ,

     . , , « »

     , . ,

     , 21 1573-1574 )

     . , « , 22

     » , , « 23

     , , » . 24 « » . . , ,

     , . , «

     17-1527) , ... . . 25

     – . » . , . .

     : « 26 . , a »

     , .

     . historical character of the poem] in [ )vaБ PidkВva bМ TaЕaЖ ShevcheБkВ aБd Зhe ГЕВbleА Вf . 20 , , , . , c. 144-152. , І 21

   …, . ., . 1.

   , , Moldavians (1). Ukrainian Cossacks from the point of view of Moldavian chroniclers of Middle ages] in [Ukrainians in the ethnocultural stereotypes of Romanians and .

     І - . 22 Kronika polska 25-26, c. 202-208. , , , , . 23 Mihail Dan, …, p. 1430. 24 Nicolae Iorga, ŞЗiri privitoare …, p. 284. 25 Tiberiu Ciobanu, AcЗe şi fragmeБЗe …, p. 114, 120.

     )ВaБ NicВară PВЗcВavă …, p. 1.

     …, p. 78-82.

     31

     , ,

     . « 27 . »

     . . (

     , ,

     , .

     , ,

     ; ;

     , , 28 . , ,

     , . «

     , – , – 29 » .

     , .

     , ,

     . . ,

     : ,

     .

     , .

     , , .

     , . , ,

     , .

     , .

     , 27 , . [Description of Moldavia]

     я , Д

     , , 28 , , . 73.

     я .

     …, .

     LeЗВpise Иl …, p. 107.

   30 A ,

     20

     . , ,

     . , , « »

     , . ,

     , 21 1573-1574 )

     . , « , 22

     » , , « 23

     , , » . 24 « » . . , ,

     , . , «

     17-1527) , ... . . 25

     – . » . , . .

     : « 26 . , a »

     , .

     . historical character of the poem] in [ )vaБ PidkВva bМ TaЕaЖ ShevcheБkВ aБd Зhe ГЕВbleА Вf . 20 , , , . , c. 144-152. , І 21

   …, . ., . 1.

   , , Moldavians (1). Ukrainian Cossacks from the point of view of Moldavian chroniclers of Middle ages] in [Ukrainians in the ethnocultural stereotypes of Romanians and .

     І - . 22 Kronika polska 25-26, c. 202-208. , , , , . 23 Mihail Dan, …, p. 1430. 24 Nicolae Iorga, ŞЗiri privitoare …, p. 284. 25 Tiberiu Ciobanu, AcЗe şi fragmeБЗe …, p. 114, 120.

     )ВaБ NicВară PВЗcВavă …, p. 1.

     …, p. 78-82.

     31

     , ,

     . « 27 . »

     . . (

     , ,

     , .

     , ,

     ; ;

     , , 28 . , ,

     , . «

     , – , – 29 » .

     , .

     , ,

     . . ,

     : ,

     .

     , .

     , , .

     , . , ,

     , .

     , .

     , 27 , . [Description of Moldavia]

     я , Д

     , , 28 , , . 73.

     я .

     …, .

     LeЗВpise Иl …, p. 107.

   32 A ,

     600 ( ,

     . , «

     ». . 500

     . , ,

     . , , , ,

     . ,

     . 300

     .

     , ,

     . , ,

     , , ,

     .

     , , . ,

     . .

     , .

     14 . « »,

     . .

     ), . , ,

     « ».

     , 30 , .

     , ,

     .

     , , , , 31 ,

     .

     , 30 , .

     Х 31

   L.Muller, Kurze und wahrhafte Beschreibung welcher massen dieser jetzt regierungen

   Konig in Polen Stefanus …, p. 229.

     …Frankfurt, 1585 in litopis.org.ua/ochima/ocbibl.html

   30 A ,

     20

     . , ,

     . , , « »

     , . ,

     , 21 1573-1574 )

     . , « , 22

     » , , « 23

     , , » . 24 « » . . , ,

     , . , «

     17-1527) , ... . . 25

     – . » . , . .

     : « 26 . , a »

     , .

     . historical character of the poem] in [ )vaБ PidkВva bМ TaЕaЖ ShevcheБkВ aБd Зhe ГЕВbleА Вf . 20 , , , . , c. 144-152. , І 21

   …, . ., . 1.

   , , Moldavians (1). Ukrainian Cossacks from the point of view of Moldavian chroniclers of Middle ages] in [Ukrainians in the ethnocultural stereotypes of Romanians and .

     І - . 22 Kronika polska 25-26, c. 202-208. , , , , . 23 Mihail Dan, …, p. 1430. 24 Nicolae Iorga, ŞЗiri privitoare …, p. 284. 25 Tiberiu Ciobanu, AcЗe şi fragmeБЗe …, p. 114, 120.

     )ВaБ NicВară PВЗcВavă …, p. 1.

     …, p. 78-82.

     31

     , ,

     . « 27 . »

     . . (

     , ,

     , .

     , ,

     ; ;

     , , 28 . , ,

     , . «

     , – , – 29 » .

     , .

     , ,

     . . ,

     : ,

     .

     , .

     , , .

     , . , ,

     , .

     , .

     , 27 , . [Description of Moldavia]

     я , Д

     , , 28 , , . 73.

     я .

     …, .

     LeЗВpise Иl …, p. 107.

   32 A ,

     600 ( ,

     . , «

     ». . 500

     . , ,

     . , , , ,

     . ,

     . 300

     .

     , ,

     . , ,

     , , ,

     .

     , , . ,

     . .

     , .

     14 . « »,

     . .

     ), . , ,

     « ».

     , 30 , .

     , ,

     .

     , , , , 31 ,

     .

     , 30 , .

     Х 31

   L.Muller, Kurze und wahrhafte Beschreibung welcher massen dieser jetzt regierungen

   Konig in Polen Stefanus …, p. 229.

     …Frankfurt, 1585 in litopis.org.ua/ochima/ocbibl.html

     33

     « ».

     , ,

     : « ,

     . , ,

     , : . ,

     ! , «

     , . : ,

     – , ,

     ...». , ...

     , , , , . ,

   • , ... ,
   • 32 . »

      . , , , , 33

      . , «

      »

      я

      , V))

      , ,

      . .

      , . ,

      , . «

      . 32 », «

      І я 33 …, . -43. [Russia and я я.

    • - Italy. Collection of historical materials and researches], ,

      , , . .

    30 A ,

      20

      . , ,

      . , , « »

      , . ,

      , 21 1573-1574 )

      . , « , 22

      » , , « 23

      , , » . 24 « » . . , ,

      , . , «

      17-1527) , ... . . 25

      – . » . , . .

      : « 26 . , a »

      , .

      . historical character of the poem] in [ )vaБ PidkВva bМ TaЕaЖ ShevcheБkВ aБd Зhe ГЕВbleА Вf . 20 , , , . , c. 144-152. , І 21

    …, . ., . 1.

    , , Moldavians (1). Ukrainian Cossacks from the point of view of Moldavian chroniclers of Middle ages] in [Ukrainians in the ethnocultural stereotypes of Romanians and .

      І - . 22 Kronika polska 25-26, c. 202-208. , , , , . 23 Mihail Dan, …, p. 1430. 24 Nicolae Iorga, ŞЗiri privitoare …, p. 284. 25 Tiberiu Ciobanu, AcЗe şi fragmeБЗe …, p. 114, 120.

      )ВaБ NicВară PВЗcВavă …, p. 1.

      …, p. 78-82.

      31

      , ,

      . « 27 . »

      . . (

      , ,

      , .

      , ,

      ; ;

      , , 28 . , ,

      , . «

      , – , – 29 » .

      , .

      , ,

      . . ,

      : ,

      .

      , .

      , , .

      , . , ,

      , .

      , .

      , 27 , . [Description of Moldavia]

      я , Д

      , , 28 , , . 73.

      я .

      …, .

      LeЗВpise Иl …, p. 107.

    32 A ,

      600 ( ,

      . , «

      ». . 500

      . , ,

      . , , , ,

      . ,

      . 300

      .

      , ,

      . , ,

      , , ,

      .

      , , . ,

      . .

      , .

      14 . « »,

      . .

      ), . , ,

      « ».

      , 30 , .

      , ,

      .

      , , , , 31 ,

      .

      , 30 , .

      Х 31

    L.Muller, Kurze und wahrhafte Beschreibung welcher massen dieser jetzt regierungen

    Konig in Polen Stefanus …, p. 229.

      …Frankfurt, 1585 in litopis.org.ua/ochima/ocbibl.html

      33

      « ».

      , ,

      : « ,

      . , ,

      , : . ,

      ! , «

      , . : ,

      – , ,

      ...». , ...

      , , , , . ,

    • , ... ,
    • 32 . »

       . , , , , 33

       . , «

       »

       я

       , V))

       , ,

       . .

       , . ,

       , . «

       . 32 », «

       І я 33 …, . -43. [Russia and я я.

     • - Italy. Collection of historical materials and researches], ,

       , , . .

     34 A ,

       ». , ,

       .

       , .

       , ,

       . , « , 34 ,

       » , .

       , – : «

       , . 35

       » . , . ,

       « – ,

       , 36 – . 37 . , , »

     • .

       : « , , (

       – ,

       , ,

       ». ,

       , . , , , 38

       « » . 34 Grigorie Ureche, (

     • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

        .

        LeЗВpise Иl …, p. 103.

      34 A ,

        ». , ,

        .

        , .

        , ,

        . , « , 34 ,

        » , .

        , – : «

        , . 35

        » . , . ,

        « – ,

        , 36 – . 37 . , , »

      • .

        : « , , (

        – ,

        , ,

        ». ,

        , . , , , 38

        « » . 34 Grigorie Ureche, (

      • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

         .

         LeЗВpise Иl …, p. 103.

         35

         , , , , ,

         . .

         , . «

         , ,

         . , ,

         ...

         ». ,

         .

         , .

         « , , , , 39 , , , . ...»

         : « 40 , , .

         ...»

       • , .

         , « », , , .

         , , ,

         , , ,

         .

         . « »,

         . , , , ,

         . ,

       • ,

         , ,

         . , ,

         . , ,

         .

         « , .

         – , , ,

         – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

       34 A ,

         ». , ,

         .

         , .

         , ,

         . , « , 34 ,

         » , .

         , – : «

         , . 35

         » . , . ,

         « – ,

         , 36 – . 37 . , , »

       • .

         : « , , (

         – ,

         , ,

         ». ,

         , . , , , 38

         « » . 34 Grigorie Ureche, (

       • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

          .

          LeЗВpise Иl …, p. 103.

          35

          , , , , ,

          . .

          , . «

          , ,

          . , ,

          ...

          ». ,

          .

          , .

          « , , , , 39 , , , . ...»

          : « 40 , , .

          ...»

        • , .

          , « », , , .

          , , ,

          , , ,

          .

          . « »,

          . , , , ,

          . ,

        • ,

          , ,

          . , ,

          . , ,

          .

          « , .

          – , , ,

          – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

        36 A ,

          41

          » . , 330 , , .

          . ,

          , ,

          . « , ,

          , ,

          », .

          – ,

          , , 42

          .

          , ,

        • .

          .

          . , ,

          .

          . ,

          .

          . 43 , . , , 44

          .

          , :

          , , « ,

          » . : «

          , . 45

          , , .

          » 42 41 Ibid., p. 109. Ibid., p. 108.

          . 44

          43 Ibid., p. 110. Ibid., p. 109.

        34 A ,

          ». , ,

          .

          , .

          , ,

          . , « , 34 ,

          » , .

          , – : «

          , . 35

          » . , . ,

          « – ,

          , 36 – . 37 . , , »

        • .

          : « , , (

          – ,

          , ,

          ». ,

          , . , , , 38

          « » . 34 Grigorie Ureche, (

        • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

           .

           LeЗВpise Иl …, p. 103.

           35

           , , , , ,

           . .

           , . «

           , ,

           . , ,

           ...

           ». ,

           .

           , .

           « , , , , 39 , , , . ...»

           : « 40 , , .

           ...»

         • , .

           , « », , , .

           , , ,

           , , ,

           .

           . « »,

           . , , , ,

           . ,

         • ,

           , ,

           . , ,

           . , ,

           .

           « , .

           – , , ,

           – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

         36 A ,

           41

           » . , 330 , , .

           . ,

           , ,

           . « , ,

           , ,

           », .

           – ,

           , , 42

           .

           , ,

         • .

           .

           . , ,

           .

           . ,

           .

           . 43 , . , , 44

           .

           , :

           , , « ,

           » . : «

           , . 45

           , , .

           » 42 41 Ibid., p. 109. Ibid., p. 108.

           . 44

           43 Ibid., p. 110. Ibid., p. 109.

           37

           , . : ,

           . , : «

           , . ( . ,

           , .

           , :

           ». «

           », ,

           . 46 , « . »

           , , ,

           .

           « » dВАБişВЕi – , ,

           , . ,

           – « » .

           , .

            – я

           « » , ,

           .

           : .

           , (1834-1895) »

           « .

           . ,

           : «...

           . , ,

           , ,

           , , ,

         34 A ,

           ». , ,

           .

           , .

           , ,

           . , « , 34 ,

           » , .

           , – : «

           , . 35

           » . , . ,

           « – ,

           , 36 – . 37 . , , »

         • .

           : « , , (

           – ,

           , ,

           ». ,

           , . , , , 38

           « » . 34 Grigorie Ureche, (

         • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

            .

            LeЗВpise Иl …, p. 103.

            35

            , , , , ,

            . .

            , . «

            , ,

            . , ,

            ...

            ». ,

            .

            , .

            « , , , , 39 , , , . ...»

            : « 40 , , .

            ...»

          • , .

            , « », , , .

            , , ,

            , , ,

            .

            . « »,

            . , , , ,

            . ,

          • ,

            , ,

            . , ,

            . , ,

            .

            « , .

            – , , ,

            – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

          36 A ,

            41

            » . , 330 , , .

            . ,

            , ,

            . « , ,

            , ,

            », .

            – ,

            , , 42

            .

            , ,

          • .

            .

            . , ,

            .

            . ,

            .

            . 43 , . , , 44

            .

            , :

            , , « ,

            » . : «

            , . 45

            , , .

            » 42 41 Ibid., p. 109. Ibid., p. 108.

            . 44

            43 Ibid., p. 110. Ibid., p. 109.

            37

            , . : ,

            . , : «

            , . ( . ,

            , .

            , :

            ». «

            », ,

            . 46 , « . »

            , , ,

            .

            « » dВАБişВЕi – , ,

            , . ,

            – « » .

            , .

             – я

            « » , ,

            .

            : .

            , (1834-1895) »

            « .

            . ,

            : «...

            . , ,

            , ,

            , , ,

            38 A , 47

            . »

            « », , ,

            , ,

            « 48 , . ,

            » , , ,

            .

            , ,

          • ,

            . , 49

            .

            , : « ...

            , , . : , ,

            ».

            . « ,

            , (...), . , ,

            . 50 , . » .

            , .

          • (1900-1967), , » (1942),

            , « , ,

            . . «

            , , , –

            , , , –

            , 51 .

            . 47 Alexandru Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna], in Scrieri alese [Selected »

            Works], 49 48 Ibid., p. 75. BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhing House, 1995, p. 74.

            

          NicВlae BФlceЖcИ, PИЗerea armaЗă şi arЗa miliЗară la rВmРБi [Armed forces and military

          art at Romanians] 50 Ibid., p. 72. , BИcИЕeşЗi, MiliЗaЕМ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г.

            

          …, p. 156.

          34 A ,

            ». , ,

            .

            , .

            , ,

            . , « , 34 ,

            » , .

            , – : «

            , . 35

            » . , . ,

            « – ,

            , 36 – . 37 . , , »

          • .

            : « , , (

            – ,

            , ,

            ». ,

            , . , , , 38

            « » . 34 Grigorie Ureche, (

          • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

             .

             LeЗВpise Иl …, p. 103.

             35

             , , , , ,

             . .

             , . «

             , ,

             . , ,

             ...

             ». ,

             .

             , .

             « , , , , 39 , , , . ...»

             : « 40 , , .

             ...»

           • , .

             , « », , , .

             , , ,

             , , ,

             .

             . « »,

             . , , , ,

             . ,

           • ,

             , ,

             . , ,

             . , ,

             .

             « , .

             – , , ,

             – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

           36 A ,

             41

             » . , 330 , , .

             . ,

             , ,

             . « , ,

             , ,

             », .

             – ,

             , , 42

             .

             , ,

           • .

             .

             . , ,

             .

             . ,

             .

             . 43 , . , , 44

             .

             , :

             , , « ,

             » . : «

             , . 45

             , , .

             » 42 41 Ibid., p. 109. Ibid., p. 108.

             . 44

             43 Ibid., p. 110. Ibid., p. 109.

             37

             , . : ,

             . , : «

             , . ( . ,

             , .

             , :

             ». «

             », ,

             . 46 , « . »

             , , ,

             .

             « » dВАБişВЕi – , ,

             , . ,

             – « » .

             , .

              – я

             « » , ,

             .

             : .

             , (1834-1895) »

             « .

             . ,

             : «...

             . , ,

             , ,

             , , ,

             38 A , 47

             . »

             « », , ,

             , ,

             « 48 , . ,

             » , , ,

             .

             , ,

           • ,

             . , 49

             .

             , : « ...

             , , . : , ,

             ».

             . « ,

             , (...), . , ,

             . 50 , . » .

             , .

           • (1900-1967), , » (1942),

             , « , ,

             . . «

             , , , –

             , , , –

             , 51 .

             . 47 Alexandru Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna], in Scrieri alese [Selected »

             Works], 49 48 Ibid., p. 75. BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhing House, 1995, p. 74.

             

           NicВlae BФlceЖcИ, PИЗerea armaЗă şi arЗa miliЗară la rВmРБi [Armed forces and military

           art at Romanians] 50 Ibid., p. 72. , BИcИЕeşЗi, MiliЗaЕМ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г.

             

           …, p. 156.

             52 39

             (1996) « »

             . .

           • ,

             : ,

             , , . , , ,

             . 53 , . , «

             », « 54

             » .

             XV-XVI . . – ,

             .

             , . « ,

             », –

             . , ,

             « , . »,

             . : «

             » .

             . « »

              – я

             , ,

             « », X)X . 52 Istoria românilor. Compendiu . 54 53

           Ileana Cazan, Eugen Denize, Marile pИЗeri şi spa iИl rВmРБesc îБ secВlele XV-XVI,

           Ibid., p. 120-121. capitolul X: Rivalitatea polono- …. Romanian Countries (1574-1593)] Chapter X: Polish-Habsburg rivalry in the Danube basin and the position of the Române (1574-1593) [Great Powers and the Romanian space in 15 -16 centuries. habsbИrgică îБ baНiБИl DИБării şi pВНi ia ărilВr th th

             , BИcИЕeşЗi: bibliВЗeca.ЕВcaЕЗa.iБfВ/ : ЖiЗe „)ВaБ PВЗcВavФ , , Г. (Accesed in 23.11.2013).

           34 A ,

             ». , ,

             .

             , .

             , ,

             . , « , 34 ,

             » , .

             , – : «

             , . 35

             » . , . ,

             « – ,

             , 36 – . 37 . , , »

           • .

             : « , , (

             – ,

             , ,

             ». ,

             , . , , , 38

             « » . 34 Grigorie Ureche, (

           • 36 35 Ibid., . Ibid., p. 102. LeЗВpise Иl …, p. 101. 37 . , - …, p. 46.

              .

              LeЗВpise Иl …, p. 103.

              35

              , , , , ,

              . .

              , . «

              , ,

              . , ,

              ...

              ». ,

              .

              , .

              « , , , , 39 , , , . ...»

              : « 40 , , .

              ...»

            • , .

              , « », , , .

              , , ,

              , , ,

              .

              . « »,

              . , , , ,

              . ,

            • ,

              , ,

              . , ,

              . , ,

              .

              « , .

              – , , ,

              – – , 39 Ibid., p. 115. , ; ,

            36 A ,

              41

              » . , 330 , , .

              . ,

              , ,

              . « , ,

              , ,

              », .

              – ,

              , , 42

              .

              , ,

            • .

              .

              . , ,

              .

              . ,

              .

              . 43 , . , , 44

              .

              , :

              , , « ,

              » . : «

              , . 45

              , , .

              » 42 41 Ibid., p. 109. Ibid., p. 108.

              . 44

              43 Ibid., p. 110. Ibid., p. 109.

              37

              , . : ,

              . , : «

              , . ( . ,

              , .

              , :

              ». «

              », ,

              . 46 , « . »

              , , ,

              .

              « » dВАБişВЕi – , ,

              , . ,

              – « » .

              , .

               – я

              « » , ,

              .

              : .

              , (1834-1895) »

              « .

              . ,

              : «...

              . , ,

              , ,

              , , ,

              38 A , 47

              . »

              « », , ,

              , ,

              « 48 , . ,

              » , , ,

              .

              , ,

            • ,

              . , 49

              .

              , : « ...

              , , . : , ,

              ».

              . « ,

              , (...), . , ,

              . 50 , . » .

              , .

            • (1900-1967), , » (1942),

              , « , ,

              . . «

              , , , –

              , , , –

              , 51 .

              . 47 Alexandru Odobescu, Doamna Chiajna [Princess Chiajna], in Scrieri alese [Selected »

              Works], 49 48 Ibid., p. 75. BИcИЕeşЗi, RВАaБiaБ CИlЗИЕal FВИБdaЗiВБ PИbliЖhing House, 1995, p. 74.

              

            NicВlae BФlceЖcИ, PИЗerea armaЗă şi arЗa miliЗară la rВmРБi [Armed forces and military

            art at Romanians] 50 Ibid., p. 72. , BИcИЕeşЗi, MiliЗaЕМ PИbliЖhiБg (ВИЖe, , Г.

              

            …, p. 156.

              52 39

              (1996) « »

              . .

            • ,

              : ,

              , , . , , ,

              . 53 , . , «

              », « 54

              » .

              XV-XVI . . – ,

              .

              , . « ,

              », –

              . , ,

              « , . »,

              . : «

              » .

              . « »

               – я

              , ,

              « », X)X . 52 Istoria românilor. Compendiu . 54 53

            Ileana Cazan, Eugen Denize, Marile pИЗeri şi spa iИl rВmРБesc îБ secВlele XV-XVI,

            Ibid., p. 120-121. capitolul X: Rivalitatea polono- …. Romanian Countries (1574-1593)] Chapter X: Polish-Habsburg rivalry in the Danube basin and the position of the Române (1574-1593) [Great Powers and the Romanian space in 15 -16 centuries. habsbИrgică îБ baНiБИl DИБării şi pВНi ia ărilВr th th

              , BИcИЕeşЗi: bibliВЗeca.ЕВcaЕЗa.iБfВ/ : ЖiЗe „)ВaБ PВЗcВavФ , , Г. (Accesed in 23.11.2013).

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

              A , 44

              ; ,

              . : «... 65 ,

              . ,

              . , ,

              , » 68 .

              , ,

              , .

              ». , «

              , , « ,

              .

              « »

              , ,

              ...» 67 .

              , ,

              ; ,

              : « . . , , , .

              , , ,

              «...

              , :

              , ».

              . « ,

              , ,

              , .

              .

              , (...) ...» 66

              , . ,

              , , : « , , ,

              . , ,

              ; , , » 65

              …, p. 103, 125-126, 131, 203, 332-333. 66 Ibid., p. 373. 67 Ibid., p. 209, 213, 373.

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

              A , 44

              ; ,

              . : «... 65 ,

              . ,

              . , ,

              , » 68 .

              , ,

              , .

              ». , «

              , , « ,

              .

              « »

              , ,

              ...» 67 .

              , ,

              ; ,

              : « . . , , , .

              , , ,

              «...

              , :

              , ».

              . « ,

              , ,

              , .

              .

              , (...) ...» 66

              , . ,

              , , : « , , ,

              . , ,

              ; , , » 65

              …, p. 103, 125-126, 131, 203, 332-333. 66 Ibid., p. 373. 67 Ibid., p. 209, 213, 373.

              45

            • (...) , , , , ,

              , ...».

              « »

              , . « , –

              –, .

              ; .

              , ».

              , , , 69 . «

              ...» . ,

              , , ,

              . , , , , , . «

              ?», – . « , », – . « ? , , ,

              , , , , , 70 . : ...»

              , ), ,

              – ,

              , . « ,

              , , .

              .

              . ,

              , . 71

              , . »

              , ,

              .

              , ,

              . ,

              . ,

              , , «

              , ». 70 69 Ibid., p. 32. Ibid., p. 211, 234, 289. ,

              ,

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

              A , 44

              ; ,

              . : «... 65 ,

              . ,

              . , ,

              , » 68 .

              , ,

              , .

              ». , «

              , , « ,

              .

              « »

              , ,

              ...» 67 .

              , ,

              ; ,

              : « . . , , , .

              , , ,

              «...

              , :

              , ».

              . « ,

              , ,

              , .

              .

              , (...) ...» 66

              , . ,

              , , : « , , ,

              . , ,

              ; , , » 65

              …, p. 103, 125-126, 131, 203, 332-333. 66 Ibid., p. 373. 67 Ibid., p. 209, 213, 373.

              45

            • (...) , , , , ,

              , ...».

              « »

              , . « , –

              –, .

              ; .

              , ».

              , , , 69 . «

              ...» . ,

              , , ,

              . , , , , , . «

              ?», – . « , », – . « ? , , ,

              , , , , , 70 . : ...»

              , ), ,

              – ,

              , . « ,

              , , .

              .

              . ,

              , . 71

              , . »

              , ,

              .

              , ,

              . ,

              . ,

              , , «

              , ». 70 69 Ibid., p. 32. Ibid., p. 211, 234, 289. ,

              ,

              

            ,

            , . , , , , p. 187-203.

              .

              . , , . 74 , , . я Х [Ukrainians in stereotypes of the Romanians and Moldavians (2). Marriage of Tymish Khmelnytsky and Roksolana Lupul in thr Romanian sources], in

              , . 72 Ibid., p. 281. 73 Ibid.,

              . ,

              , . ,

              , , 74 .

              , – .

              .

              , », –

              , . ,

              , . «

              , . , , ,

              A , 46

              . ,

              . ,

              , ». 72

              : « , , ; , ё ,

              , , .

              , ,

              .

              .

              , , , », –

              , . «

            • , 73

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

              A , 44

              ; ,

              . : «... 65 ,

              . ,

              . , ,

              , » 68 .

              , ,

              , .

              ». , «

              , , « ,

              .

              « »

              , ,

              ...» 67 .

              , ,

              ; ,

              : « . . , , , .

              , , ,

              «...

              , :

              , ».

              . « ,

              , ,

              , .

              .

              , (...) ...» 66

              , . ,

              , , : « , , ,

              . , ,

              ; , , » 65

              …, p. 103, 125-126, 131, 203, 332-333. 66 Ibid., p. 373. 67 Ibid., p. 209, 213, 373.

              45

            • (...) , , , , ,

              , ...».

              « »

              , . « , –

              –, .

              ; .

              , ».

              , , , 69 . «

              ...» . ,

              , , ,

              . , , , , , . «

              ?», – . « , », – . « ? , , ,

              , , , , , 70 . : ...»

              , ), ,

              – ,

              , . « ,

              , , .

              .

              . ,

              , . 71

              , . »

              , ,

              .

              , ,

              . ,

              . ,

              , , «

              , ». 70 69 Ibid., p. 32. Ibid., p. 211, 234, 289. ,

              ,

              

            ,

            , . , , , , p. 187-203.

              .

              . , , . 74 , , . я Х [Ukrainians in stereotypes of the Romanians and Moldavians (2). Marriage of Tymish Khmelnytsky and Roksolana Lupul in thr Romanian sources], in

              , . 72 Ibid., p. 281. 73 Ibid.,

              . ,

              , . ,

              , , 74 .

              , – .

              .

              , », –

              , . ,

              , . «

              , . , , ,

              A , 46

              . ,

              . ,

              , ». 72

              : « , , ; , ё ,

              , , .

              , ,

              .

              .

              , , , », –

              , . «

            • , 73

              47

              , « ». , , «

              , – . 75 ,

              , ,

              , . . ,

              . , , .

              , , , ,

              , , .

              » 76 .

              , ,

              » « ,

              . , , . ,

              .

              . , .

              . , ,

              , « »,

              ...» 75 .

              , ,

              , « .

              .

              , , , , ...», –

              , . « ,

              …, p. 269-271. 76

            Robert Ancuceanu, De ce s- a îБЗВrs SadВveaБИ la „NicВară PВЗcВavă” [Why Sadoveanu

            40 A ,

              . , ,

              , .

              , ,

              « » 1572-1574), . «

              , 55 , , » . ,

              . .

              , ,

              . « , , – , –

              , . , – , – :

              , , , ,

              . , ».

              : « , , , :

              , , . , .

              , , , , : ,

              ». : «

              , ,

              , , ».

              « »

              : , . «

              , », , –

              . , . , «

              ». : « , – , – ,

              , ,

              , ,

              ,

              …, p. 52.

              57 Ibid., p. 117, 121. 58 Ibid., p. 124.

              – » 57 .

              . 56 Ibid., p. 53, 77, 84, 114.

              : , ,

              . , . .

              ,

              , , , , , «

              .

              . , ,

              ...» 58 .

              . , .

              . ,

              – : ,

              – ,

              . « ,

              « ,

              41

              , ».

              . . ,

              .

              , ,

              , , ,

              , : « , , ,

              1577- ,

              .

              », – 56 .

              , ,

              « »: « , , :

              .

              , ». ,

            • ...» 59

            42 A ,

              . . . « 60 . » . . « » 61

              , ,

              . , : « ,

              , ? 62 . »

              , .

              ё ,

              , .

              .

              . ,

              », « 63 : «

              » .

              , :

              , ; ,

              , , 64

              , . .

              , ,

              .

              , .

              , .

              60 Alexandru D. Xenopol, the Traian Dacia], vo )sЗВria rВmРБilВr diБ Dacia TraiaБă [History of Romanians from 61 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor [History of Romanians] l. ))), UБiveЕЖiЗМ Вf BИcИЕeşЗi PИbliЖhiБg (ВИЖe, , p. 119. 63 62 Ibid., p. 238. Foundation for Literature and Art Publishing House, 1943, p. 237. , )), BИcИЕeşЗi, RВМal я

              …, Г. 260.

              я …, Г. 261.

              43 я я

              « »,

              , « »,

              . , ,

              . , « ,

              , », , ,

              « , ,

              », . « »,

              , ,

              « ».

              , , .

              . –

              , . «

              , - » , . ! ,

              – . ,

              « », « , ,

              , , ...».

              .

              : « , ,

              , ,

              , , , ».

              . ,

              , ,

              , ,

              . ,

              A , 44

              ; ,

              . : «... 65 ,

              . ,

              . , ,

              , » 68 .

              , ,

              , .

              ». , «

              , , « ,

              .

              « »

              , ,

              ...» 67 .

              , ,

              ; ,

              : « . . , , , .

              , , ,

              «...

              , :

              , ».

              . « ,

              , ,

              , .

              .

              , (...) ...» 66

              , . ,

              , , : « , , ,

              . , ,

              ; , , » 65

              …, p. 103, 125-126, 131, 203, 332-333. 66 Ibid., p. 373. 67 Ibid., p. 209, 213, 373.

              45

            • (...) , , , , ,

              , ...».

              « »

              , . « , –

              –, .

              ; .

              , ».

              , , , 69 . «

              ...» . ,

              , , ,

              . , , , , , . «

              ?», – . « , », – . « ? , , ,

              , , , , , 70 . : ...»

              , ), ,

              – ,

              , . « ,

              , , .

              .

              . ,

              , . 71

              , . »

              , ,

              .

              , ,

              . ,

              . ,

              , , «

              , ». 70 69 Ibid., p. 32. Ibid., p. 211, 234, 289. ,

              ,

              

            ,

            , . , , , , p. 187-203.

              .

              . , , . 74 , , . я Х [Ukrainians in stereotypes of the Romanians and Moldavians (2). Marriage of Tymish Khmelnytsky and Roksolana Lupul in thr Romanian sources], in

              , . 72 Ibid., p. 281. 73 Ibid.,

              . ,

              , . ,

              , , 74 .

              , – .

              .

              , », –

              , . ,

              , . «

              , . , , ,

              A , 46

              . ,

              . ,

              , ». 72

              : « , , ; , ё ,

              , , .

              , ,

              .

              .

              , , , », –

              , . «

            • , 73

              47

              , « ». , , «

              , – . 75 ,

              , ,

              , . . ,

              . , , .

              , , , ,

              , , .

              » 76 .

              , ,

              » « ,

              . , , . ,

              .

              . , .

              . , ,

              , « »,

              ...» 75 .

              , ,

              , « .

              .

              , , , , ...», –

              , . « ,

              …, p. 269-271. 76

            Robert Ancuceanu, De ce s- a îБЗВrs SadВveaБИ la „NicВară PВЗcВavă” [Why Sadoveanu

            48 A ,

              : ,

              . , ,

              , . , .

              , . , . , . , . .

              . , .

              , .

              , , .

              , . «

              » : « , 77 : , , . »

              , ,

              – ,

              . ,

              , X)X

              ., .

              Фdurean, Cum a ajuns Nicoară Potcoavă …, p. 2.

Украинцы в этнокультурных стереотипах молдавских летописцев и румынских историков и писателей: образ Ивана Подковы – казацкого предводителя и молдавского князя
RECENT ACTIVITIES
Autor
Documento similar
Tags

Украинцы в этнокультурных стереотипах молдавских летописцев и румынских историков и писателей: образ Ивана Подковы – казацкого предводителя и молдавского князя

Livre